Munkatársak

 

 

Titkárság

Munkatársak

Elérhetőség

Ügyintézés, adminisztráció, postázás, statisztikai nyilvántartás vezetése.

Bognár Ildikó

szakszolgálati titkár

 

III. emelet 319.

Tel:06/202832-778

Tel/fax:06/94-506-252

Email: szakszolgalat.vas. tkvszrb@gmail.com

Ügyintézés, adminisztráció, postázás, statisztikai nyilvántartás vezetése.

Keszei Tibor Gyuláné

szakszolgálati titkár

 

III. emelet 319.

Tel:06/202832-778

Tel/fax:06/94-506-252

Email: szakszolgalat.vas. tkvszrb@gmail.com

Tevékenység

Szakorvos munkatársak

Speciális szakterület

Gyógypedagógiai szempontú gyermekorvosi szakvizsgálatok.

Dr. Elek Marianna

gyermekszakorvos

Megbízásos jogviszonyban

Gyermekneurológiai vizsgálatok

Dr. Lukovits Olga

gyermekneurológus szakorvos

Megbízásos jogviszonyban    

Gyógypedagógiai szempontú gyermekorvosi szakvizsgálatok

Dr. Scherer Erzsébet

gyermek szakorvos

Megbízásos jogviszonyban

Tevékenység

Pszichológus munkatársak

Speciális szakterület

•   pszichológiai vizsgálat: kognitív, projektív és pszichológiai tesztek

•    vizsgálati eredmények minőségi értékelése

•   teljesítményprofilok értelmezése

•   teljesítmények mögött álló pszichés mechanizmusok megismerése

•   teszteredmények összehasonlítása: a különbözőségek és azonosságok értelmezése

•   tanácsadás

Rein Gabriella

pszichológus

 

Társadalom-és szervezetpszichológia

Pályaválasztás

 

Pachner Orsolya

pszichológus

 

 

 

 

Tóthné Takács Terézia

pszichológus

történelem-népművelés szakos általános iskolai tanár

 

 

 

 

Viselkedésterápia

Kognitív pszichológia

Meseterápia

Tehetséggondozás

 

 

Autogén terápia

Tanulástechnikai tréningek tanítása

KIP terapeuta

Kineziológia

Tevékenység

Gyógypedagógus munkatársak

Speciális szakterület

 

A sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása során:

 

•   a gyermek/tanuló teljesítményének vizsgálata gyógypedagógiai vizsgálati eszközökkel

•   különleges bánásmód keretében történő ellátás megállapítása

•   kompenzáció, korrekció, felzárkóztatás lehetőségének vizsgálata, megítélése

•   javaslat a különleges gondozás keretében történő ellátás módjára, formájára és helyére

•   kapcsolattartás a különleges bánásmód keretében történő ellátást szervező, irányító, ellátó intézményekkel, szakemberekkel

 

Farkas Rita

székhelyintézmény vezető

főigazgató helyettes

Oligofrénpedagógia - pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár

Szociális igazgatás-szervező

Szakvizsga:fogyatékosok ellátása, rehabilitációja

 

Értelmi sérülés mindhárom súlyossági foka

Autizmus spektrumzavar diagnosztikája és terápiája

Jogszabályi alapismeretek a fogyatékos ellátás tekintetében

Dr. Palkáné Tálas Beáta

Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Általános iskolai tanító

 

Értelmi sérülés mindhárom súlyossági foka

Egyéni fejlesztési tervek javaslatai az SNI irányelvek alapján

Simonné Janzsó Tünde

Oligofrénpedagógia - pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus

Okleveles pedagógia szakos tanár

 

Értelmi sérülés mindhárom súlyossági foka

Rehabilitáció

Gyermekpszichiátriai kórképekben szenvedők pedagógiai megsegítése

Részképesség-zavarok

Tanácsadás

Szarvas Adrienn

Gyógypedagógus logopédus szakirányon Magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

 

Komplex diagnosztika

Beszéd diagnosztika

Szociális szervező szakirány

Zahuczki Enikő

Pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár

Általános iskolai tanító

 

Egyéni fejlesztési tervek személyre szabott javaslatai az SNI irányelvek alkalmazásával

Gyermekvédelem 

Németh Györgyi

tanító-konduktor

értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár

Egészségfejlesztő

 

Értelmileg akadályozott tanulók fejlesztése

Mozgásfejlesztés

Szociális ellátások

Felnőttkori adaptáció

Szabó Ilona

Oligofrénpedagógia - pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár

Szakvizsgázott gyógypedagógus

Közoktatási szakértő

 

 

 

 

 

Deák Ágnes

Tanulásban akadályozottak pedagógiája

Fejlesztő pedagógus

Multikulturális nevelés tanára

Utazó gyógypedagógus

 

Tóth Lászlóné

Oligofrén pedagógia-logopédia szak

Közoktatás vezető

Tanulás- és magatartászavar komplex kiscsoportos terápia

CHEF tanfolyam

Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika

Együttnevelés elmélete és gyakorlata

A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése

EU referens , EU pályázatíró képzés

Közoktatási szakértői terület: SNI gyermekek/tanulók nevelése, oktatása, integrált nevelés-oktatás

 

TSMT torna

Homloklebeny torna

Diagnosztizálás, diszfunkciók fejlesztése

 

 

 

 

AYRES-szenzoros integrációs terápiás mozgásfejlesztés

Óvodás-iskolás Sindelar - részképesség zavarok diagnosztikája és terápiája

BTM diagnosztika

DL prvenciós vizsgálat és terápiája

Beszédvizsgálatok

 

PÁLYVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS

Vargáné Nógrádi Gyöngyi

Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus

Okleveles pedagógia szakos tanár

Művelődésszervező MA

Pályaválasztási koordinátor

 

Görög Emese

okleveles tanulási-és

pályatanácsadási tanár

okleveles egészségfejlesztés tanár

doktorandusz