Alapszolgáltatások

 

Típusa

Célcsoport

Igénybevétel módja

Aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása.

Javaslattétel a vizsgálat eredményei alapján:

-  a gyermek, tanuló különleges gondoskodás keretében történő ellátására

-  az ellátás módjára

-  formájára és helyére

-  az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra

-  a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményekre

-  a fejlesztési feladatokra, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretére

- Háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata.

 

- A háromévesnél idősebb gyermekek és a tanulók esetében a tankerületi szakértői bizottság vizsgálatainak figyelembe vételével a sajátos nevelési igény  megállapítása vagy kizárása.

 

- a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében szereplő KÉRELEM  kitöltésével

 

 

 

- A KÉRELEM a LETÖLTÉSEK menüpont alatt megtalálható.

 

Törvényileg kötelező felülvizsgálatok végzése

 

-       a fejlődést nyomon követő

-        a korábbi diagnózis megalapozottságát

-        a nevelés, oktatás formájának megfelelőségét

-       a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat

 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók

(2011. évi CXC tv. 4.§. 25.)

- a sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó köznevelési intézmények által kitöltött, és Bizottságunkhoz beküldött, a szülővel aláiratott felülvizsgálati kérelem

 

(Pedagógiai vélemények kötelező felülvizsgálathoz

a LETÖLTÉSEK menü-pont alatt megtalálhatók)

Tájékoztatási kötelezettség:

Intézményi jegyzék

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában részt vevő köznevelési intézményeket tartalmazó jegyzék, mely a települési önkormányzatok, a Kormányhivatal, és a tankerületi igazgatók által szolgáltatott adatok alapján készül

-  Szülők

 

-  Országos Szakértői Bizottságok

 

 

-  Kormányhivatalok

- szülők számára a Bizottságnál megtekinthető

- a többi esetben a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 16.§ (4) pontja alapján adatszolgáltatási kötelezettség keretében megküldendő

A különleges bánásmódot igénylő gyermek/tanuló ellátásához szükséges feltételek meglétének vizsgálata:

 A köznevelési intézmény

alapdokumentumában feladatként szerepel az ellátás

-  rendelkezik helyi tantervvel a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához-neveléséhez (32/2012. (X.18) EMMI rendelet 2. §.)

-  sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációjának tárgyi-személyi feltételeinek biztosítása

Gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő

 

-       az együttnevelést

-       részben együttnevelést

-       különnevelést

 

megvalósító köznevelési intézmények

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 23.§ (6) pontja alapján a  szakértői bizottság kezdeményezi a területileg illetékes kormányhivatalnál a nevelési-oktatási intézmény hatósági, a fenntartónál pedig szakmai ellenőrzését, ha a felülvizsgálati eljárás során vagy az értékelő lap alapján azt indokoltnak tartja.